Prije i poslije

Prikaz lokacija, prije i po završetku izvedbe radova, približno iste pozicije fotografiranja, s ciljem ocjene složenosti radova i uloženog truda, ali i utjecaja na okoliš.