Izgradnja vodospreme


OSNOVNI PODACI O OBJEKTU

 

Investitor: Općina Bistra, Bistranska 98, Poljanica Bistranska, 10 298 Bistra
Projektant: Vodoprivredno – Projektni Biro d.d., Ulica grada Vukovara 271, 10 000 Zagreb
Izvođač: Krug – inženjering d.o.o., Dugoselska 10, 10 000 Zagreb
Stručni nadzor: Zrcalo inženjering d.o.o. Zaprešić, Ivanec – B. Radića 10, 10 290 Zaprešić
Naziv i vrsta građevine: Vodosprema korisnog volumena 400 m3 u Gornjoj Bistri
REPUBLIKA HRVATSKA POTVRDA GLAVNOG PROJEKTA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Klasa: 361-03/10-03/87
Upravni odjel za prostorno uređenje, Ur.broj: 238/1-18-01-10-09
gradnju i zaštitu okoliša Zagreb, 12.07.2010.
Odsjek za prostorno uređenje i gradnju

Otvorenje vodospreme

 

Prilaz objektu

 

Objekt izvana

 

Objekt iznutra