Povijest razvoja tvrtke

Tvrtka “Krug-inženjring“ d.o.o. je osnovana 1993. godine. Jasna vizija i ostvarljivi ciljevi od samog osnivanja bili su: na temelju znanja, rada i iskustva organizirati obiteljsku tvrtku prema vlastitom kriteriju koja će biti prepoznata po visokoj stručnosti i kvaliteti izvedbe radova u području hidrogradnje i niskogradnje, i time se pozicionirati u struci i na tržištu, zapošljavati visokostručne radnike koji će biti motivirani iznadprosječnim plaćama radeći u uređenoj tvrtki srednje veličine.

U pčetku smo radili uglavnom kao kooperant vodoprivrednih tvrtki izvodeći manje objekte ali stručno zahtjevne, s manjim brojem radnika i iznajmljenom mehanizacijom.

Uporno i strpljivo nižemo brojne izgrađene objekte, povećavamo broj zaposlenih i nabavljamo vlastite rabljene strojeve i opremu iz ostvarenoe dobiti u poslovanju.

Razdoblje 1994. – 1997. godine obilježava kontinuirani rast broja izgrađenih objekata a time i prihoda. U razdoblju od naredne dvije godine bilježimo stagniranje a potom i lagani pad prihoda što ukazuje na potrebu drugačijeg pristupa razvoju i poslovanju tvrtke. Usprkos poteškoćama tvrtka i dalje zadržava dobar bonitet i stabilnost.

2002. godine donosimo dugoročni plan razvoja tvrtke temeljen na objektivnoj analizi ranijeg razdoblja poslovanja, s naglaskom na kontrolirani pojačani razvoj, potrebu kreditnog zaduženja i bolju suradnju s bankama kao i važnost uloge marketinga. Povećavamo broj zaposlenih, ulazimo u kreditne aranžmane s bankama i nabavljamo nove, najsuvremenije strojeve, vozila i opremu. Izrađen je vizualni indentitet tvrtke, objavljena je web stranica, počinjemo s pripremama za uvođenje ISO standarda.  Sve to ne napuštajući početnu viziju i ciljeve.

2003. godine stječemo uvjete i dobivamo licencu Državne uprave za vode kojom nam je status izjednačen sa statusom „starih“ vodoprivrednih tvrtki u Republici Hrvatskoj (bivša javna poduzeća).

Ostvarena dobit ulaže se u razvoj tvrtke,  školovanje i standard vlastitih radnika, ali i brojne pripomoći i donacije raznim udrugama, sportskim društvima, dječjim ustanovama, kulturnim i vjerskim institucijama, pojedincima.

Prvi u našoj djelatnosti dobivamo međunarodni certifikat ISO 9001:2000 sustav upravljanja kvalitetom, a zatim i certifikat ISO 14001:2004 sustav upravljanja okolišem. Odredbe i standarde  ISO certifikata i viziju s temeljnim ciljevima, ugrađujemo u temeljni dokument tvrtke, „ Poslovna strategija tvrtke“.

Stalno se usklađujemo sa zakonskim propisima, dobivamo licence Ministarstva graditeljstva…


U razdoblju 2003. – 2009. godine tvrtka nastavlja s kontinuiranim rastom, izvodimo najsloženije radove na vodotocima 1. reda, rijeci Savi, potocima Kašina, Trnava, Bistra, Gračanski potok, Čučerska reka i drugi. Povećavamo broj zaposlenih, sudjelujemo na javnim natječajima i dobivamo poslove. Približavamo se brojci od 150 izgrađenih objekata.

Razmišljamo i o proširenju djelatnosti na područje proizvodnje hrane, potpisujemo ugovor s Agronomskim fakultetom u Zagrebu za izradu Tehničko-tehnološke studije s ekonomsko-financijskom i tržišnom analizom za proizvodnju lisnatog povrća na plutajućim polistirenskim pločama, na površini od 4.500 m2.

Naredna 2010. godina je godina izrazite krize u graditeljstvu. U posebno teškim uvjetima, ne otpuštamo radnike već se prilagođavamo nastalim uvjetima. Uz minimalnu zaduženost i aktiviranje vlastitih rezervi, prisutni smo na tržištu u konkurenciji s daleko većim tvrtkama. Nastavljamo dobru suradnju s bankama i dobavljačima temeljenu na dugogodišnjoj suradnji i uzajamnom povjerenju.

S ponosom ističemo da smo svojim radom u prvih 18 godina, podigli razinu kvalitete radova u djelatnosti a brojni objekti koje smo izgradili najbolje govore o nama.

Zaključno, ne napuštamo početnu viziju i osnovne ciljeve tvrtke a ostvareni rezultati u 18 godina rada daju nam sigurnost ali i jamstvo za budućnost.

Na stranici 16. i 17.
nalazi se intervju direktora
tvrtke Krug inženjering d.o.o.

Link za download PDF dokumenta