Osnovni podaci


„Krug-inženjering“ d.o.o. za graditeljstvo, usluge i trgovinu


10 000 Zagreb
Dugoselska 10


Telefon: 01/2345 257
Telefaks: 01/2345 259


Matični broj: 3985105
OIB: 93001922811
MBS: 080294469 kod Trgovačkog suda u Zagrebu


Žiro računi:
Zagrebačka banka d.d. 2360000 – 1101343259
NAVA banka d.d. 2495009 – 1136003885