Licence i standardi

Licence:

  • 2003. godine „RjeÅ¡enje za obavljanje poslova osobito značajnih za upravljanje vodama“. Ista je izdana od Državne uprave za vode.

  • 2009. godine „Suglasnost za skupinu G graÄ‘evina i za izvoÄ‘enje radova na toj skupini graÄ‘evina“ od strane Ministarstva zaÅ¡tite okoliÅ¡a, prostornog ureÄ‘enja i graditeljstva.

  • 2010. godine „RjeÅ¡enje o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje poslova tehničkog i gospodarskog održavanja graÄ‘evina detaljne melioracijske odvodnje i navodnjavanja“ od strane Ministarstva regionalnog razvoja, Å¡umarstva i vodnog gospodarstva.

 • 2011. godine „RjeÅ¡enje o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti upravljanja detaljnim graÄ‘evinama za melioracijsku odvodnju“ od strane Ministarstva regionalnog razvoja, Å¡umarstva i vodnoga gospodarstva.

Međunarodni certifikati:

  • 2004. certifikat ISO 9001:2000 za IzvoÄ‘enje radova u području hidrogradnje i niskogradnje

  • 2006. certifikat ISO 14001:2004 za IzvoÄ‘enje radova u području hidrogradnje i niskogradnje

 • 2010. certifikat ISO 9001:2008 za IzvoÄ‘enje radova u području hidrogradnje i niskogradnje