Licence i standardi

Licence:

  • 2003. godine „Rješenje za obavljanje poslova osobito značajnih za upravljanje vodama“. Ista je izdana od Državne uprave za vode.

  • 2009. godine „Suglasnost za skupinu G građevina i za izvođenje radova na toj skupini građevina“ od strane Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

  • 2010. godine „Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje poslova tehničkog i gospodarskog održavanja građevina detaljne melioracijske odvodnje i navodnjavanja“ od strane Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva.

 • 2011. godine „Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju“ od strane Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva.

Međunarodni certifikati:

  • 2004. certifikat ISO 9001:2000 za Izvođenje radova u području hidrogradnje i niskogradnje

  • 2006. certifikat ISO 14001:2004 za Izvođenje radova u području hidrogradnje i niskogradnje

 • 2010. certifikat ISO 9001:2008 za Izvođenje radova u području hidrogradnje i niskogradnje